www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

---- Obszar działania ----
kujawsko-pomorskie
Kontakt

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków z niepełną dokumentacją techniczno-budowlaną.

Sam koszt wystawienia świadectwa energetycznego kształtuje się identycznie jak w przypadku budynku z pełną dokumentacją, jednak do powyższego należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji i sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Zakres cenowy jest trudny do określenia i zależy od stopnia skomplikowania budynku. Każdorazowo jest ustalany indywidualnie.

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu