www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

---- Obszar działania ----
kujawsko-pomorskie
Kontakt

Jak przygotować dom, nieruchomość
do certyfikowania?

Certyfikat energetyczny wystawia się na etapie przygotowania do oddania budynku do użytkowania, czyli po: wykonaniu zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (Prawo Budowlane), ale również jest wymagane (od marca 2015) w obrocie nieruchomościami, czyli każdorazowo przy sprzedaży, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, a także przy najmie.

Instalacje, które interesują audytora, a które mają wpływ na ocenę energetyczną, jaką jest świadectwo energetyczne, to instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz centralnego ogrzewania (c.o.).

Poza tym istotnym z punktu widzenia sporządzającego świadectwo energetyczne jest tzw. nośnik energii, czyli jakim paliwem ogrzewamy budynek (węgiel, olej, gaz, energia elektryczna itp.). Najlepsze wyniki uzyskują budynki wyposażone w alternatywne źródła energii typu: pompa ciepła, kolektory słoneczne itp. Dla konwencjonalnych instalacji najkorzystniejsze wartości EP (Energii Pierwotnej) uzyskuje się dla biomasy, czyli paliwa w pełni odnawialnego np. pochodzenia drzewnego. Istotnym jest źródło pozyskania jak i sprawność urządzeń wytwarzających ciepło.

W praktyce oznacza to, że audytor certyfikujący budynek sprawdzi jakiego typu piec jest zainstalowany wewnątrz (dla budynków zasilanych w ciepło z ciepłowni jest to węzeł cieplny). Czy przewody rozprowadzające czynnik są zaizolowane, czy mamy możliwość regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń i jakiego typu jest to regulacja. Nie bez znaczenia jest, czy stosujemy grzejniki naścienne, czy podłogowe.

Przy obliczeniach wskaźników energochłonności budynku uwzględnia się każdą istniejącą instalację także kominki. Instalacje wentylacji grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja, rekuperatory... obliczenia obejmują każdy techniczny aspekt użytkowania domu oraz zapewnienia projektowanej temperatury komfortu wewnętrznego.

Największy wpływ na zapotrzebowanie na ciepło w naszych domach mają przegrody zewnętrzne, czyli ściany, podłogi, dach. To w jakim stopniu zostały zaizolowane przed przenikaniem ciepła będzie miało decydujące znaczenie dla obliczeń. Jednakże nawet najlepiej zaizolowany dom ogrzewany np. energią elektryczną nigdy nie uzyska zadowalającego wyniku. Zgodnie z naczelną ideą świadectw energetycznych, jaką jest promocja ekologicznych, odnawialnych źródeł ogrzewania, energia elektryczna daje najwyższą wartość EP ze względu na wysokie nakłady wytworzenia tego nośnika energii cieplnej.

Sporo energii ucieka nam przez okna, ale to nie one powinny absorbować naszą uwagę z punktu widzenia wydatku energetycznego. Sporo ciepła przez nie ucieka, ale i sporo przez nie zyskujemy. O tym jak dużo energii od nasłonecznienia jesteśmy w stanie zakumulować w budynku decyduje orientacja budynku wobec stron świata (największa ilość okien powinna wychodzić na południe, na północ najmniejsza lub wręcz żadna). Zatem to nie wymiana okien na te o niższym współczynniku przenikania ciepła przyniesie nam największe oszczędności.

Najwięcej ciepła tracimy przez systemy wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja jako taka jest niezbędna dla utrzymania poprawnego klimatu wewnątrz budynku i kluczem do niższych wydatków nie jest brak wietrzenia pomieszczeń (co powoduje szereg innych zagrożeń dla budynku a także zdrowia ludzkiego), lecz inteligentny odzysk ciepła które uchodzi kominami. I taki odzysk gwarantują rekuperatory.

Pamiętajmy, ocenie nie podlega wygląd domu, stopień wykończenia wnętrz. Na świadectwie energetycznym widnieje metryczka domu, umieszcza się także fotografię budynku, zwykle od frontu. Fotografia pełni rolę identyfikacyjną budynku, walory estetyczne nie grają roli. Świadectwo jest ważne przez 10 lat. Nie jest instrumentem biurokratycznego zgnębienia obywateli. Ma na celu obiektywnie ocenić ile, zrealizowany projekt domu, budynku, rocznie będzie nas kosztował pod kontem wydatku na ciepło. Ponadto dowiemy się co możemy zrobić, aby te koszty ograniczyć. I faktem jest, że koszt sporządzenia oceny energetycznej, jest niczym wobec oszczędności jakie możemy poczynić stosując się do wskazówek umieszczonych w świadectwie.

mgr inż. A. M. Buras

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu