www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

------- Ś.Ch.E. -------
Kiedy potrzebne?
Kto zażąda okazania?
Nie jest wymagane...
Co zawiera?
O czym informuje?
Termin ważności
Ponadto...
Regulacje prawne
------- Audytor -------
Kwalifikacje
Rejestr audytorów
Odpowiedzialność

Rejestr audytorów

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr osób uprawniowych do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

Zawiera dane certyfikowanych adytorów, tj.:
1) numer wpisu;
2) numer uprawnienia;
3) datę wpisu;
4) imię i nazwisko;
5) datę i miejsce urodzenia;
6) adres do korespondencji;
7) numer telefonu i faksu.


Inne rejestry:
audytorzy energetyczni (certyfikaty dla budynków) na
www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu