www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

---- Obszar działania ----
kujawsko-pomorskie
Kontakt

Potrzebna aktualizacja świadectwa energetycznego?

Właściciel budynku jest w świetle ustawy Prawo budowlane zobowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
- upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku, lub
- w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Pierwszy warunek jest oczywisty i nie wzbudza wątpliwości. Pytanie jednak pojawia się w jakim zakresie remont, czy przebudowa może tą charakterystykę zmienić.

Jeżeli przebudowa polega na zmianie podziału wewnętrznego pomieszczeń (np. podział dużego pokoju na dwa mniejsze), a funkcja, a w szczególności wewnętrzne temperatury projektowane dla ogrzewania w zakresie starego podziału nie ulegają zmianie, nowa charakterystyka nie będzie się różniła od starej. Nieznaczną różnicę będzie można wówczas zanotować w obrębie pojemności cieplnej budynku w wyniku dostawienia ściany działowej, jednak procent udziału takiego szczegółu w zawiłościach obliczeniowych świadectwa energetycznego jest tak niewielki, że różnicę zanotuje się poza dokładnością wyniku (dwóch miejsc po przecinku). Jest to najczęstszy typ powszechnie rozumianej przebudowy w domkach jednorodzinnych.

Warto tutaj przytoczyć rozumienie terminu przebudowa w świetle Prawa budowlanego:

przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji [...],

oraz

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Aby dopełnić obraz całości warto wyjaśnić także termin:
budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

Niewątpliwie taką charakterystykę poprawi ocieplenie budynku. Przy bieżącym remoncie pomalowanie ścian nie wystarczy, aby ruszyć wskaźnik EP :). Jeżeli zwiększamy naszą przestrzeń życiową o kolejną kondygnację, lub przybudówkę i zamierzamy ją włączyć do naszej powierzchni użytkowej, tym samym ją zwiększając, świadectwo będzie już nam niezbędne, ponieważ bez niego nie zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie.

Jednak po dociepleniu ścian nikt od nas nie zażąda wykonania czy aktualizacji certyfikatu energetycznego. Czy zatem warto go sporządzić?

Tą kwestię reguluje już zdrowy rozsądek. Jeżeli chcemy naszą nieruchomość zaprezentować od tej lepszej strony na przykład przy sprzedaży - warto. Stare świadectwo będzie miało odpowiednią datę, ale nie będzie ważne, a ponadto wartości na nim prezentowane będą zaniżać cenę nieruchomości. W tym przypadku koszt świadectwa energetycznego będzie niewielki w porównaniu ze spodziewanymi zyskami z korzystniejszej sprzedaży.

Co jeszcze może wpłynąć na polepszenie wyniku na świadectwie energetycznym? Niebagatelną rolę odgrywa cała instalacja grzewcza budynku. Wymiana kotła na kocioł o wyższej sprawności lub generujący ciepło z innego paliwa, montaż tzw. solarów , rekuperatora - powoduje znacznie gwałtowniejszą zmianę w stosunku do poprzednich wyliczeń, i efekty mogą być zaskakujące. Wielu ludzi ogrzewając domy nie zdaje sobie sprawy ile ciepła uchodzi kominami ich domów.

Czy zatem warto zaktualizować wyniki na świadectwie? Pozostawiam to Państwa ocenie. Gdzie takiej aktualizacji dokonać? Najtaniej będzie jeżeli zwrócą się Państwo do osoby, która wystawiła poprzednie świadectwo. Nowy audytor będzie zmuszony wykonać obliczenia w całości od nowa, podczas gdy osoba, która wykonała poprzednie wyliczenia, mając je zachowane, znacznie szybciej i mniejszymi nakładami ten certyfikat zaktualizuje, co niewątpliwie zmniejszy koszt uzyskania takiej aktualizacji.

mgr inż. A. M. Buras

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu