www.świadectwo-charakterystyki-energetycznej.bydgoszcz.pl

------- Ś.Ch.E. -------
Kiedy potrzebne?
Kto zażąda okazania?
Nie jest wymagane...
Co zawiera?
O czym informuje?
Termin ważności
Ponadto...
Regulacje prawne
------- Audytor -------
Kwalifikacje
Rejestr audytorów
Odpowiedzialność

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może stracić ważność gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku, ulegnie zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Znaczącą zmianą, która sprawi, że świadectwo energetyczne budynku straci swoją ważność może być na przykład przeprowadzona kompleksowo termomodernizacja domu, wymiana kotła na nowszy o wyższej sprawności lub inne, a w szczególności te zrealizowane zmiany, które wskazano bądź zalecono na trzeciej stronie świadectwa. Dostosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek zdecydowanie zimniejszy wartości wskaźników energii pierwotnej i końcowej.

Warto się wówczas skontaktować z osobą, która nam sporządziła świadectwo energetyczne w celu jego aktualizacji. Opłata jest wówczas symboliczna a poprawiony dokument odzyskuje swą moc prawną.

eco-en

kom. 0 887 559 597
e-mail:
eco_en@vp.plJesteśmy zarejestrowani w ogólnopolskim rejestrze audytorów energetycznych:

www.
certyfikat-
energetyczny

.powiat.pl

Nawigacja:
| Kiedy potrzebne? | | Kto zażąda? | | Nie jest wymagane... | | Świadectwo energetyczne... | | O czym informuje? | | Termin ważności |
| Ponadto... | | Regulacje prawne | | Kwalifikacje | | Rejestr audytorów energetycznych | | Odpowiedzialność certyfikatora |

| Orientacyjny koszt świadectwa przy pełnej dokumentacji | | Koszty przy braku dokumentacji |

| Usługa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego |

| eco-en | referencje | kontakt (Bydgoszcz i Toruń) |
ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 by alibu