OK
Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, charakterystyki energetyczne - Bydgoszcz

→ Świadectwo charakterystyki energetycznej

Bydgoszcz i okolice


Świadectwo energetyczne - co zawiera dokument?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który wystawia się go dla budynku lub lokalu, w którym zakończyły się prace budowlane czy remontowe. Określa wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok. Jest to energia niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub lokalu w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i wbudowanej instalacji oświetlenia.

Świadectwa charakterystyki energetycznej Bydgoszcz


Zawiera 3 kluczowe elementy: EU, EK, i EP, z których EP jest ograniczone co do wartości w polskim prawie i której nie mogą przekroczyć budynki nowe.

EU - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynku / lokalu

EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową budynku / lokalu

EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku / lokalu.

Świadectwo energetyczne zawiera także obliczoną dla budynku lub lokalu jednostkową wielkość emisji CO2 oraz udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową.

Choć pełna nazwa dokumentu to „świadectwo charakterystyki energetycznej”, to można się jeszcze spotkać z innym nazewnictwem potocznym np.: świadectwo energetyczne czy certyfikat energetyczny. Sam jednak dokument opatrzony jest zawsze nazwą pełną.

Sprawdź czy potrzebujesz:
→ Kiedy potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznj?
oraz
→ Kiedy świadectwo energetyczne traci ważność?

Jak w skrócie wygląda praktyczna strona certyfikacji budynku lub lokalu, co jest ważne z punktu widzenia efektywności energetycznej?
→ Praktyczna strona certyfikacji budynku lub lokalu.


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


eco-en Energetyczne świadectwa, charakterystyki i audyty

tel. 792 395 643

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz